Praktisch Excel boek

Het boek bevat een digitale activatiecode voor toegang tot de online omgeving.

In de boeken staat de uitleg en oefeningen met stappenplannen.

In de online omgeving staan ook alle online oefeningen zoals in Praktisch Excel Online.

PRIJZEN boek online
Excel 36,50 20,00
Excel Gevorderd
36,50 25,00
Excel Financieel 39.50 25,00
Excel Specialist 39,50 25,00

Praktisch Excel Online

In de online omgeving staan:

 • Alle oefeningen met theorie en instructiestappen.
 • Eindopdrachten om geleerde te oefenen
 • Hoofdstuktoetsen (kennis)
 • Eindtoets over het hele boek (kennis)
 • Praktijkopdrachten per hoofdstuk (vaardigheid)
 • Praktijktoets aan het einde van het boek (vaardigheid)
 • Extra online hoofdstukken

Praktijkopdrachten en praktijktoetsen kunnen digitaal inleverd worden zodat de docent deze kan nakijken. Kennistoetsen worden automatisch nagekeken.

Klik voor een inkijkje in het boek.


Klik voor een inkijkje in het boek.


Klik voor een inkijkje in het boek.

Klik voor een inkijkje in het boek.


Inhoud

1.   Theorie
2.   Eenvoudige berekeningen
3.   Formules en getalnotaties
4.   Verplaatsen en kopieren
5.   Kolommen, rijen en werkbladen
6.   Celverwijzingen
7.   Functies
8.   Grafieken
9.   Werken met tabellen
10.   Afdrukken

Inhoud

11.   Opfrissen
12.   Werkbladopmaak en gegevensanalyse
13.   Sjablonen en gegevens uitwisselen
14.   Grafieken vervolg
15.   Bestandsbeheer
16.   Gegevens importeren en bewerken
17.   Allerhande functies 1
18.   Allerhande functies 2
19.   Groeperen en subtotalen
20.   Draaitabellen
21.   3D werkmappen
22.   Direct mailing
23.   Macro's
24.   Wat-als analyse

Het boek begint met een herhaling in de vorm van een opdracht van de kennis die bekend verondersteld wordt na het boek Praktisch Excel.

Inhoud

 1. Theorie
 2. Eenvoudige berekeningen
 3. Formules en getalnotaties
 4. Verplaatsen en kopieren
 5. Kolommen, rijen en werkbladen
 6. Celverwijzingen
 7. Functies
 8. Grafieken
 9. Werken met tabellen
 10. Afdrukken
 11. Werkbladopmaak
 12. Allerhande functies 1
 13. Allerhande functies 2
 14. Groeperen en subtotalen
 15. Draaitabellen

Dit boek behandeld alle Spreadsheetvaardigheden die in het kwalificatiedossier Financiële beroepen van Ecabo zijn beschreven. Naast de standaardonderwerpen uit Praktisch Excel bevat dit boek onder andere de volgende extra onderwerpen: Allerhande functies met onder andere de functies NIET en MACH en MODUS en MEDIAAN.

Inhoud

 1. Theorie
 2. Eenvoudige berekeningen
 3. Formule en getalnotaties
 4. Gegevens en formules verplaatsen en kopiëren
 5. Kolommen, rijen en werkbladen aanpassen
 6. Functies
 7. Celverwijzingen
 8. Werken met tabellen
 9. Werkbladopmaak en gegevenanalyse
 10. Grafieken
 11. Groeperen en subtotalen
 12. Gegevens importeren en bewerken
 13. Sjablonen en gegevens uitwisselen

 14. ONLINE: Afdrukken en pagina-instelling
 15. ONLINE: Bestandsbeheer